Meksykańskie kobiety, które przeszły do historii

Z okazji Dnia Kobiet: poniższy post przybliża figury kilku meksykańskich bohaterek. Malarki, pisarki, działaczki polityczne, szamanki, zakonnice, lekarki, skandalistki... Wszystkie je warto poznać.


Sor Juana Ines de la Cruz

Sor Juana Inés de la Cruz (1651–1695) – meksykańska zakonnica o wielkim talencie literackim oraz wszechstronnych zainteresowaniach. Pisarka, poetka, jedna z najwybitniejszych postaci literatury nowohiszpańskiej. Już jako mała dziewczynka przejawiała zainteresowanie nauką i próbowała przekonać swoją matkę, żeby pozwoliła jej chodzić na zajęcia uniwersyteckie przebrana za chłopca, jako że w tamtych czasach kobiety nie miały wstępu na uczelnie. Ze względu na wartość swoich dzieł, jest nazywana Dziesiątą Muzą oraz Feniksem Ameryki. Octavio Paz pisał o niej w ten sposób: „Co wyróżnia wielkiego poetę? Według Eliota, trzy cechy: doskonałość, obfitość i różnorodność. Sor Juana była płodną poetką, nawet jeśli w jej przypadku, tak jak zresztą w przypadku wielu innych poetów, tylko niektóre z jej wierszy zdają ostateczny test – doskonałości. Była również różnorodna, nie tylko jeśli chodzi o wielość form i rytmów, ale także tematów i tonów. Poza tym niektóre z jej wierszy […] są porównywalne z najdoskonalszymi wytworami języka hiszpańskiego. Jej dzieła – myślę tu o "Primero sueño" i "Divino Narciso" oraz o kilku wierszach miłosnych – należą nie tylko do najlepszej literatury naszego języka, ale do wielkiej tradycji całej cywilizacji Zachodu”.


Josefa Dominguéz "La Corregidora" (1768 –1829) – jedna z uczestniczek wojny o niepodległość Meksyku, żona burmistrza miasta Querétaro. Odegrała kluczową rolę w spisku niepodległościowym, gdyż bez niej najprawdopodobniej w ogóle nie doszłoby do powstania. Jej mąż popełnił kilka błędów strategicznych. Powstańcy, którzy spotykali się pod pozorem zebrań literackich, byli przygotowani na rozpoczęcie wojny w październiku 1810 roku, niestety już 13 września spisek wyszedł na jaw. Burmistrz był zmuszony zamknąć swoją żonę w domu ze względów bezpieczeństwa. Jednak sprytnej kobiecie i tak udało się ostrzec innego spiskowca, księdza Miguela Hidalgo, który podczas porannej mszy 16 września zaczął nawoływać mieszkańców do powstania.


Leona Vicario (1789 –1842) – jedna z czołowych figur wojny o niepodległość Meksyku. Urodzona w mieście Meksyk, podczas wojny była informatorką. Pomagała również dostarczać lekarstwa powstańcom, dawała schronienie uchodźcom, wiele akcji finansując z własnych pieniędzy. Jedna z pierwszych kobiet dziennikarek, promotorka feminizmu. Kilkakrotnie ryzykowała swoje życie, aby szerzyć liberalne idee.